Nätverksträff och studiebesök – Grön Arena

Plats Boden
Datum och tid 11 oktober, 12-17

Under hösten kommer ordnas nätverksträffar för er som gått någon del av Hushållningssällskapets Grön Arena-utbildning och är intresserade av att komma igång med verksamhet eller redan är igång. Det planeras även en aktivitet senare i höst där vi bjuder in olika kundgrupper t.ex. landsting, kommun, skola. På nätverksträffarna kommer vi att diskutera hur vi kan marknadsföra Grön Arena och jobba mot olika myndigheter/organisationer för hitta kunder. Tanken är även att byta erfarenheter, hitta

Torsdag 11 oktober kl. 12-17 Nätverksträff och studiebesök hos Nina som driver Morrringens Grön Hälsa och Omsorg utanför Boden i Norrbotten.

Morrringens erbjuder rekreation och rehabilitering för människor som har behov av arbetsrehabilitering, arbetsträning, arbetsutredning, praktik och utbildning. Nina samarbetar med Maria Nordin som är arbetsterapeut och ordförande i det sociala företaget Café REKOmmenderas i Luleå. De kommer berätta om sin verksamhet och även det projekt för att utveckla Grön Rehab på Morrringens. Till träffen kommer två handläggare från arbetsförmedlingen som berättar om sitt samarbete med Morrringens. Nina har även bjudit in lokala politiker och ansvariga för näringslivsfrågor på Bodens kommun. Träffen är öppen för alla som är intresserade av Grön omsorg och rehabilitering!

Träffen är kostnadsfri men lunch och fika ordnas till självkostnadspris. Vi beställer maten tisdag kväll så hör av er omgående om ni vill anmäla er! Det vore ju tråkigt om inte maten räcker!

Mat/fika till självkostnadspris. Anmälan snarast!

Hoppas vi ses!

Anna Molander Agronom | Rådgivare Lantbruk
Telefon 090-178 825 | Mobil 070-188 48 25
E-post anna.molander@hushallningssallskapet.se