Nätverk för potatisodlare i Värmland

Plats Kil
Datum och tid 15 januari, 9.00

 

Vill du vara med i Nätverk för potatisodlare i Värmland?

Nätverket är främst inriktat på försäljning och marknadsföring till butiker.
Syftet är att arbeta med åtgärder som måste vidtas för att öka odlingen av värmländsk potatis.
Vi har haft en första träff och nästa möte blir fredag 2021-01-15 kl. 9.00 hos Värmlandspotatis AB, Industrigatan 1, Kil.
Vi begränsar antal personer på plats p.g.a. rådande Corona-restriktionerna.  Att delta på telefon går också bra.

Anmälan till Rickard Granevald, 070–6190805 eller e-post till info@varmlandspotatis.se.

 

Gruppen ingår som en del i ”Nätverk för ökad livsmedelsproduktion”
Projektledare; Karin Granström, Hushållningssällskapet karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Projektet ”Nätverk för ökad livsmedelsproduktion” finansieras av