Seminarium

Motverka effekten av torkperioder i betesmarker

Med ett förändrat klimat kommer utmaningar för dig med betesdrift. Vilka sårbarheter kan man identifiera i landskapet och vad kan man göra för att anpassa och motverka negativa effekter, både på lång sikt och mer akut?

Under kvällen identifierar vi de sårbarheter som kan finnas och vilka möjliga åtgärder som finns att ta till. Du får ta del av konkreta tips och råd och ges exempel från olika gårdar. Hanna Sjöholm, lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet leder denna digitala träff.