Motorsågskurs A+B

Plats Gamlebygymnasiet
Datum och tid 3 oktober
Arrangör Hushållningssällskapet

Inbjudan till motorsågskurs

Kursen omfattar fyra dagar, 3/10, 4/10, 10/10 och 11/10 mellan kl 8.00 till ca 16.00, med uppstart i motorsågssalen på Gamlebygymnasiet men kommer sedan mestadels hållas i skogen, av naturliga skäl…!
Fredagen 11/10 kommer till största del innefatta uppkörning, examination, av de praktiska delarna för nivå A+B.

De teoretiska delarna med tillhörande skriftligt prov utgår från boken ”Motorsågning”, som ingår som kurslitteratur i kursen. Efter anmälan till kursen skickas litteraturen ut för läsning inför kursstart.

Det är begränsat antal platser till kursen och sista anmälningsdag är 26/9, anmälan till Eric Gustafsson, tfn 070 – 257 00 53.
Mail: eric@specialtradfallning.se

Läs hela inbjudan här