Mötesplats EKO – startmöte

Plats Öjebyn Agro Park
Datum och tid 26 september, 11.00-14.30

Välkommen till Mötesplats EKO - ERFA verksamhet för dig som är EKO-producent eller nyfiken på att bli. Första träffen genomförs på Försöksgården Öjebyn Agro Park. Vi kommer studera det som finns kvar i fält, diskutera sortval, gödsling och ogräshantering inför växtodlingsplaneringen. Medverkar gör Hulda Wirsén, växtodlingsrådgivare och Jan Nilsson, försöksledare vid Öjebyn Agro Park.

Första träffen är gemensam för både får, nötkötts- och mjölkproducenter. Därefter tänker vi oss en uppdelning mot får resp. nötboskap. Projektet Mötesplats EKO kommer att pågå under vintern 2017-2018 och syftar till att skapa en mötesplats för ekologiska lantbrukare och rådgivare där man tillsammans utbyter erfarenheter. Målet med projektet är att medverka till att skapa långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbara och bärkraftiga företag. En förhoppning med projektet är också att aktiviteterna i ERFA-grupperna skall kunna fortsätta även efter projektets slut. Det finns efterfrågan på många ekologiska produkter, till exempel spannmål.

Datum och plats: Tisdag 26/9 kl. 11.00-14.30 på Öjebyn Agro Park (Patrons Allé 10)

ANMÄLAN SENAST 21 SEPTEMBER

Träffen är avgiftsfri. Anmälan till: Veronica Landström, 0920-244 180 | veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se