Seminariedag – Försäljning av egna råvaror

Plats Töre
Datum och tid 22 november, 09.30-14.30

Välkommen till en seminariedag om försäljning av egna råvaror - 22 November på Siknäs bygdegård, Töre

Program

09.30 Kaffe

10.00 Häradsköp gårdsbutik, Skillingaryd
Emma Persson, Köttexpert
Häradsköps gård producerar ekologisk mjölk och kött och har egen gårdsbutik sedan några år. Köttet styckas på plats och säljs direkt i egna butiken men även till skolor i Vaggeryds kommun då man vunnit en offentlig upphandling. Emma är utbildad livsmedelsagronom vid SLU med livsmedelskvalitet och köttkvalitet som inriktning och jobbar även med detta på Axfood.

11.30 Roady – ekologisk restaurang
Ekologiskt certifierad restaurang som gärna köper lokala varor och berättar för oss kring samarbeten med lokala producenter.

12.00 Lunch från Roady

13.00 Offentlig upphandling – Hur funkar det?
Theresa Hägglund, Bodens kommun
Berättar om upphandlingsprocessen, om lagen om offentlig upphandling, vilka möjligheter som finns och vad man kan behöva ta hänsyn till som leverantör.

14.00 Ekologiska lantbrukarna
Nils-Olov Rehnman
Nils-Olov har haft ekologisk mjölkproduktion på egna gården i Ale utanför Luleå sedan många år. Han berättar om Ekologiska lantbrukarnas verksamhet, bliekobonde.nu, och vad ett medlemskap innebär. Finns intresse för en aktiv förening i Norrbotten?

14.30 Avslut

 

Välkommen med din anmälan

Kostnad 100 kr exkl. moms.
Anmälan senast 17 november till Veronica Landström, 0920- 244 180 eller via e-post veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se

Seminariedagen arrangeras genom projektet Mötesplats Eko och är öppen för alla intresserade livsmedelsproducenter. Projektet riktar sig annars till ekologiska producenter och de som är
nyfikna på att eventuellt bli ekologiska. Under vintern planeras ERFA-träffar för att byta erfarenheter mellan producenter och rådgivare. Det finns idag en grupp mot nötkreatur och en mot får. Vill du delta i någon av dessa grupper? Kontakta Hulda Wirsén, 070-520 94 12, hulda.wirsen@hushallningssallskapet.se