Mötesplats EKO: ERFA-träff Nöt – Kosignaler – hur bra kan vi läsa våra kor?

Plats Lars Eriksson, Hundsjö
Datum och tid 22 februari, 11.30-14.30

Hushållningssällskapets personal: Sara. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Sista dag för anmälan 19 februari

Under våren planeras ERFA-träffar där producenter och rådgivare kan mötas och byta erfarenheter kring olika teman. Träffarna arrangeras genom projektet Mötesplats EKO men är öppna för alla intresserade, både ekologiska producenter men även för de som kanske är intresserade av att bli eko. Det går också bra att delta på varandras träffar, exempelvis om du är får ägare och vill komma på en träff med nötkreatursgruppen. Varje träff måste ha minst 6 deltagare från 4 olika gårdar för att bli av.

Vill du ingå i en grupp och vara säker på att få inbjudningar, kontakta Hulda Wirsén, 070-520 94 12 eller hulda.wirsen@hushallningssallskapet.se

Välkommen med din anmälan till: Veronica Landström, 0920-244 180 eller veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se