Mötesplats EKO: Betesdag med grillning

Plats Blomfeldtsgården, Ale Byaväg 143
Datum och tid 12 juni, 18.00

Vårens ERFA-träffar avslutas med en gemensam betesdag i Ale.

Vi besöker Nils-Olov och Liselott Rehnman som är mjölkproducenter samt Åsa Wallin som är lammproducent. Tillsammans diskuterar vi erfarenheter kring betesdrift och avslutar sedan träffen och projektet med grillning vid kvarnen. HS tänder grillarna, var och en tar med sig det som man önskar äta och dricka. Alla är välkomna, även producenter som inte är eko.

Anmälan senast 10 juni till hulda.wirsen@hushallningssallskapet.se
eller veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se.

Varmt välkomna hälsar Hulda Wirsén och Maria Lundbäck

Inbjudan som PDF.