Möte med Mativation projektet Mattorpet Solliden, Gamleby

Plats Gamleby
Datum och tid 21 april, 15-17
Arrangör Projektet Mativation

Med Kalmar läns livsmedelsstrategi som grund och med möjligheterna att koppla samman nutidens matkultur med den historiska matkulturen i Kalmar län kan lokal mat med lokal historia bli ett vinnande koncept i framtiden genom projektet Mativation. Att motivera människor att göra klimatsmarta och hållbara val med mat från Kalmar län är ett av syftena med projektet Matens hus som initierats av Region Kalmar Län. I vår skiss till genomförandeplan för Mativation vill vi hitta nya innovationer och nya vägar för att förändra beteendemönster och invanda synsätt på mat från länet och på regionens stora avstånd.

Det dags för projektet Mativation att etablera kontakt med alla branschföreträdare och lyssna in de idéer och tankar som finns i länet om hur vi på bästa sätt samverkar och lyfter varandra i syfte att öka produktionen och kunskapen om livsmedel i vårt vackra avlånga län.

Frågor och synpunkter, kontakta
Sofie Alvarsson 0703200904 sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu

Anmäl ditt deltagande på länken: https://forms.gle/371NKkacLDRxntu46