MoreNPBiz: Frågesession om torkning och kvalitet på naturprodukter

Plats Digitalt
Datum och tid 21 april, 13-15

Är du intresserad av att torka vilda och odlade växter, grönsaker och bär? Projektet MoreNPBiz välkomnar till en öppen digital frågesession om torkning och kvalitet på naturprodukter. Här kan du få svar på alla dina frågor om torkning; vad kan man torka och hur gör man? Du kan också få veta mer om exempelvis näringsinnehåll och olika torktemperaturer. Experter från universiteten i Finland och Sverige deltar liksom Håkan Landström från Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har deltagit i ett projekt för utveckling av en energieffektiv tork, för torkning av vilda och odlade växter, svampar och bär. Arbetet har skett i partnerskap med universitetet i Uleåborg, Centria i Kokkola, samt Luleå tekniska Universitet. Vårt mål är att kunna erbjuda intresserade att torka produkter redan denna säsong. Torken kommer att finnas vid Öjebyn Agro Park.

Är du intresserad av torkning – ta chansen att ställa dina frågor i denna digital frågesession.

Medverkande experter:

Anmäl dig senast 19 april 2021 till helena.zimmer@hushallningssallskapet.se

För att få utförliga svar, skicka dina frågor i förväg till samma adress. Du får en länk för att ansluta dig till mötet senast den 20 april.

Frågestunden genomförs på svenska, finska och engelska.