Mo härad anordnar vårträff med tema syrade grönsaker

Plats Bottnaryds församlingshem
Datum och tid 8 april, 19:00

Trädgårdsingenjör Charlotte Flink från Hushållningssällskapet pratar grönsaksodling kring årets tema “syrade grönsaker”

Fika till självkostnadspris

Anmälan senast 4 april till

Annika 070-547 75 75 eller Agneta 070-995 23 84

Välkommen