Minska risken för foderbrist vid torka

Plats Värmlands Nysäter.
Datum och tid 24 maj, 13:30-16:30

Välkomna till en extrainsatt rådgivningsträff i fält 24 maj. Vi fokuserar på åtgärder och erfarenheter för att minska risken för foderbrist vid torka. Vilka åtgärder har gjorts, hur blev det, vad kan vi göra mer?

Diskussion i fält om erfarenheter kring hjälpsådder, tidpunkter och olika metoder. Vi tittar både på slåtter- och betesvallar.

Hur kan vi använda alternativa fodermedel för att motverka foderbrist?
T.ex. ammoniakbehandla halm,
utfodra med rörflen,
utnyttja grönfodergrödor med mera
Utbyte av erfarenheter från årets stallsäsong.

Plats: Hos Bröderna Larsson, Torps Lantbruk, Värmlands Nysäter
Kostnad: 350 kr inklusive enklare fika

Anmälan till:

Daniel Hedås 0708-29 19 94 eller
Anna Hultgren 070-553 68 11

Välkomna med er anmälan!

Aktiviteten delfinansieras av Jordbruksverket, och anordnas i
samarbete med Värmlands Vallförening.