Minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 23 september, 10.00-14.00
Arrangör Hushållningssällskapet Halland, Länsstyrelsen i Halland, Skoggstyrelsen

Fylleåns Vattenråd inbjuder till bussexkursion om hur man minskar övergödningen och därigenom förbättrar vattenkvalitén.

Välkommen lördagen den 23 september till en aktivitet med förevisning av åtgärder för att minska övergödningen. John Strand, Hushållningssällskapet, berättar om och visar genomförda åtgärder inom LIFE-Goodstreamprojektet. Utöver detta kommer Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen att informera om möjliga åtgärder för att minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén i hela Fylleåns avrinningsområde.

Tid och plats samt övrig information:

Aktiviteten är kostnadsfri. Fylleåns Vattenråd bjuder på korvgrillning och fika.

När: Lördagen den 23 september, klockan 10 – 14.
Var: Aktiviteten börjar och slutar på Lilla Böslid.
Bussen avgår kl. 10.00.

Anmälan till John Strand, john.strand@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0708-43 82 18

Sista anmälningsdag är tisdag 19 september

LIFE-Goodstream är ett EU-projekt som leds av Hushållningssällskapet Halland, som tillsammans med markägarna längs med ån, ska förbättra Trönningeåns ekologi.

Inbjudan 23 september Fylleåns Vattenråd