Minska dina näringsförluster – välj mellan 2 tillfällen

Plats Arboga / Sala
Datum och tid 24 maj, 13.00–17.00
Arrangör HS Konsult AB

Förebygg utvintring och minska växtnäringsförluster. Delta i en fältvandring om hur du kan hantera vatten på och kring dina åkrar.

Välj en av träffarna:

Arboga tisdag 24 maj, 13.00–17.00, Viby Sävgården
Anmälan senast 22 maj via bit.ly/3MzmpjA

Sala tisdag 14 juni, 13.00–17.00, Ösby NaturbruksgymnasiumAnmälan senast 12 juni via bit.ly/3MzmpjA

Medverkande
Fredrik Wirell, vattenrådgivare
Jon Wessling, vattenrådgivare
Line Strand, växtodlingsrådgivare

Kontakt
Jon Wessling, 070-640 85 99, jon.wessling@hushallningssallskapet.se

Med historiskt höga priser på insatsvaror så är det viktigt att nyttja gårdens resurser optimalt. Under fältvandringen tittar vi på hur man kan öka skördarna och minska riskerna i växtodlingen såväl som på hur man minskar risken för erosion och näringsförluster. Fältvandringarna börjar med korta miniföreläsningar och efter det tittar vi i fält på underhåll av dränering och möjliga vattenåtgärder.

Miniföreläsningar
• Täckdikning i bra skick – bra för plånboken och miljön
• Dikesunderhåll och åtgärder för att minska översvämningsrisk
• Vattenproblem på fältet  – identifiera problemområden och  möjliga åtgärder
• Strukturkalkning – bygg upp och bevara en god markstruktur
• Fosfordammar och dammar för att dämpa vattenflöden – hur, var och varför?

Träffarna finansieras inom Landsbygdsprogrammet i samarbete med Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna. Hushållningssällskapet bjuder på fika.