Miljögårdsvandring Grimslöv

Plats Grimslöv
Datum och tid 12 maj, 18.30-21.30
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Välkommen på Miljögårdsvandring hos Lydigh

 

Kom och ta del av regler, tolkningar och praktiska lösningar för bl.a. växtskyddsmedel,

kemikalier, stallgödsel, cisterner och avfall. Vi kommer även att gå igenom tvärvillkoren

samt vad dessa innebär på gårdsnivå. Vi vill öka kunskapen framför allt inom växtskydd.

Ta med kläder efter väder, då en del av tiden är utomhus!

Tid:               Torsdag 12 maj kl. 18.30-21.30.

Plats:           Torp Falåkra 1, 342 55 Grimslöv hos familjen Lydigh

 

Anmäl dig senast 9 maj till lena.persson@hushallningssallskapet.se eller via tel. eller sms på 0702-336 871.

Detta är en Greppakurs. Arrangör är Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i samråd med FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun samt LRF Sydost.

Träffen är kostnadsfri och finansierad med EU-medel från Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Kronoberg.

 

Medverkande företag bjuder på fika. Meddela gärna allergier vid anmälan.