Mickelsmäss

Plats Delso
Datum och tid 24 september, 11.00-15.00

Dellenbygdens Hushållningssällskap inbjuder till marknad!

Tid:                Lördagen den 24 september 2016, kl. 11.00-15.00.

Plats:            Lantbruksmuseet i Delsbo.

Varmt välkomna!

Åke Löfstrand, tel. 0653-121 18