Mickelsmäss i Söderhamn

Plats Söderhamn
Datum och tid 1 oktober, 10-14

Skog-Lingbo Hushållningssällskap inbjuder till aktiviteter!

Mickelsmäss i Söderhamn

Tid:                    Lördagen den 1 oktober 2016, kl. 10-14 i Söderhamn.

Kontakta Carola Onelius, tel. 072-857 37 95 om du har något lokalproducerat att sälja.

Vi plockar Havtorn och Aronia i Bodarna

Tid:                    Fredagen den 7 oktober 2016, kl. 13.00.

Vi gör om förra årets självplock nere hos Gertrud och Boa Erik. Tag med eget fika.

Anmälan: För alla aktiviteter gäller anmälan 1 vecka före till Carin, tel. 070-398 37 83.
Väl mött och passa på att ta med nya medlemmar!

Styrelsen
Skog-Lingbo Hushållningssällskap