Mellangrödor och bördighet

Datum och tid 21 januari, 9.00–12.00
Arrangör HS Konsult AB i samarbete med Länsstyrelsen Södermanlands län

Välkommen till en webbkurs i två delar om artval, bördighet, etablering och praktiska exempel  

Träff 1 – Onsdag 20 januari 2021, klockan 09.00–12.00
Träff 2 – Torsdag 21 januari 2021, klockan 09.00–12.00

Utdrag ur programmet
• Artval och etablering
• Hur vi på sikt kan öka mullhalt och bördighet
• Ekonomi på kort och lång sikt
• Vattenhushållning
• Praktiska exempel

Medverkande från Hushållningssällskapet
Hanna Falk, Sanna Krüger Persson, Henrik Nätterlund och Richard Eriksson

Anmälan
Senast den 15 januari via länken. 

Kontakt
Hanna Falk, 021-17 77 36, hanna.falk@hushallningssallskapet.se 

Kursen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Antalet platser är begränsat.