Medlemsträff i Malmbäck

Plats Malmbäck
Datum och tid 19 september, 16:00 och 18.30

Alla gillen i Jönköpings Hushållningssällskapet inbjuds till  medlemsträff i Malmbäck

Program

Kl 16:00 hos Erlandstorps Blomsterverkstad och Närodlat där Gunhild Karlsson visar sin odling och har öppet i sin gårdsbutik

Kl.18.30 Besök hos Malmbäcks Vilthandel  där Erik Arthinius berättar om företaget, som består av viltslakteri, styckning och förädling av vilt.

Servering hos Malmbäcks Vilthandel

På båda besöken finns möjlighet att handla deras lokala produkter

Välkommen