Med rötterna i fokus!

Plats Kristianstad
Datum och tid 13 februari, 10.00
Arrangör HIR Skåne

Välkomna till en Workshop i jordhälsa med Pius Floris från Plant Health Cure, Nederländerna.

Helgegården, Skepparslöv 13 februari kl 10-15

Alla växter släpper ut en stor del av sin energi som de producerar via rötterna rakt ut i jorden i form av olika sockerarter och proteiner. I naturen är den strategin livsviktig då växterna matar bakterier och svampar så att de kan bygga upp strukturer och hjälpa till att leverera näring och vatten till växtens rötter. Men hur fungerar det i dagens moderna högintensiva system? Kan vi förändra sättet som vi odlar på idag, så att vi gynnar jordens naturliga förmåga att leverera över tid? Innebär det att vi kan minska mängden tillförd näring, växtskyddsmedel och fortfarande behålla kvalitet och skörd??

Pius Floris från Plant Health Cure i Nederländerna håller en workshop hur rötterna fungerar i jorden. Det blir mycket ”hands on” där vi tittar på jorden och vad den innehåller och hur den kan förbättras.

Program

Innan lunch

  • Hur fungerar rötterna? Introduktion om markbiologi.
  • Mykkhoriza – funktionen och nödvändiga samspelet med många växters rötter

Efter lunch

  • Workshop med mikroskopet till hjälp: Vi tittar på mykkhoriza och olika jordars kvalitet
  • Olika tester för att kolla din egen jords hälsa.
  • Blindtest på bra och dåliga jordar.

Workshopen är kostnadsfri men du betalar 250 kronor för lunch och fika.

Anmälan är stängd. Har du frågor kontakta oskar.hansson@hushallningssallskapet.se 

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne