Markvård för högre skördar

Plats Vreta Kloster
Datum och tid 8 september, 16.00-19.00
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland

På Klostergården ska 12 ha täckdikas i höst. Vi bjuder därför in till fältvandring för att diskutera allt från markstruktur till den praktiska täckdikningen. Välkommen!

Program

Vikten av god planering inför täckdikning – ta hänsyn till infiltration, dikesavstånd, kapacitet, med mera.
Carl Johan Rangsjö, konsult med mångårig erfarenhet av vattenfrågor och täckdikning. 

Täckdikning i praktiken. Planen är att vi kan visa grävfri dränering med dräneringsplog i drift, men vädret bestämmer vad vi kan göra.  Thomas Segerberg från ”Diknings AB Bertil Segerberg” beskriver hur det fungerar i praktiken.

Niclas Malm berättar om sina erfarenheter efter cirka 100 ha täckdikad mark.

Fungerande avvattning är grunden för bra markstruktur och höga skördar. Per Ståhl, växtodlingsrådgivare.

Tid
Onsdag 8 september 2021, 16.00–ca 19.00.

Plats
Klostergården, Vreta Kloster 

Fika
Vi bjuder på kaffe och goda mackor. Ingen anmälan krävs.

Fältvandringen genomförs utifrån nuvarande rekommendationer om smittspridning. Det är allas ansvar att hålla avstånd för att minimera riskerna.