Markstrukturdag

Plats Grästorp, Logården
Datum och tid 25 oktober, 13:00-17:00

Bördigheten på våra jordar är avgörande för att nå en bra odlingsekonomi. Välkomna till en halvdag helt i fält där vi på fyra olika  stationer belyser viktiga frågor kring markstruktur.

Mycket tid och kraft läggs på att anpassa gödselgivor, välja rätt utsäde, välja preparat och doser efter skadegörare och sjukdomar på våra växtodlingsgrödor. Dessa val är självklart viktiga men den viktigaste parametern för att få en hög skörd och bra lönsamhet i växtodlingen är att ha en jord i bra hävd.

En jord i god hävd har ett mindre ogrästryck, är mer lättbrukad, klarar påfrestningar som torka och stora nederbördsmängder bättre och ger en högre skörd.

Ämnen på de fyra stationerna:

• CTF-försök – vad innebär CTF, strategier kring fälttrafik.
• Däck – hur påverkar däcken marken vid olika däcktryck.
• Vall – även vallen lider av markpackning.
• Skillnader mellan packad och opackad jord.

Anmälan stängd.


Dagen arrangeras av Hushållningssällskapet i Skaraborg och Väst.