Marknadssamverkan kött | Workshop om varumärke och marknadskanaler

Plats Digitalt
Datum och tid 30 november, 09.00-11.30

Vill du lära dig mer om hur man bygger ett starkt varumärke och om olika kanaler för försäljning och marknadsföring? Välkommen till en digital workshop med Nils Arvidsson från kommunikationsbyrån Henson.

Vi går bland annat igenom:

  • Vad innebär en varumärkesstrategi?
  • Hur styr man bilden utåt av varumärket och når rätt kundgrupp och medarbetare?
  • Hur skapar man en attraktiv logotyp och visuell identitet?
  • Hur kan man jobba med olika marknads- föringskanaler, både digitala och fysiska?
  • Vad finns det för fördelar med att samverka kring försäljning?

För vem? Småskaliga livsmedelsproducenter i Norr- och Västerbotten.

ANMÄLAN
Aktiviteten är kostnadsfri. Till anmälningsformuläret

Denna aktivitet är en del av Hushållningssällskapets projekt Marknadssamverkan kött.
Kontakta projektledare Håkan Landström om du har frågor.
Kontakt Håkan Landström, hakan.landstrom@hushallningssallskapet.se | 070-258 44 98