Märket Från Sverige – vad innebär det?

Plats Bäckadalsgymnasiet, Jönköping
Datum och tid 11 oktober, kl:13-14.30

Välkommen till en träff som är ett led i det regionala livsmedelsstrategiarbetet

tisdagen den 11 oktober 2022, kl 13.00 till cirka 14.30

för att lyssna på Ulrika Ekström, vd, Svenskmärkning AB, om vad

märkningen Från Sverige innebär och om var och hur märkningen kan nyttjas!
Vi har även Christina Odén, samordnare för livsmedelsstrategiarbetet i länet,

med på plats!

Plats: Restaurangskolan på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping

Dagen avslutas med fika, och om intresse finns, rundvandring på

restaurangskolan.

Anmälan – även ev specialkost – senast den 9 oktober till Ann-Christin Karlsson,
ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se

eller på 036-39 88 70.

Vi ses!