Markägarsamverkan i Lima

Plats Teams
Datum och tid 9 juni, 18.00
Arrangör Lima-Transtrands Hushållningsgille

 

Inbjudan till medlemmar i Lima-Transtrands Hushållningsgille

Webbmötesaktivitet om markägarsamverkan i Lima

Hushållningssällskapet bjuder in till information och diskussion kring förutsättningar och möjligheter för en eventuell markägarsamverkan i Lima.

Hushållningen med naturresurserna är en grundläggande och viktig fråga för en hållbar lokal utveckling. Detta gäller förstås även de privata markerna och vi kommer att informera och disku­tera principiella möjligheter för markägarna att hantera sådana utvecklingsfrågor med fokus på naturturism. Särskilt inbjudna som resurspersoner är Daniel Bröyt och Anders Karelius.

Tid: Onsdagen den 9 juni 2021, kl. 18.00.

Hur: Webbmöte med Teams. Aktuell länk för uppkoppling skickas ut efter anmälan i god tid före mötet.

Anmälan: Till Carina Helgesson, e-post: carina.helgesson@telia.com alternativt per telefon 070-216 63 98.

Alla medlemmar välkomna!

Lena Lindberg, ordförande
Lima-Transtrands Hushållningsgille