Mångfaldsbryn – om skogs- och åkerbryn

Plats Enköping
Datum och tid 30 september, 10.00–15.00
Arrangör HS Konsult AB

Välkommen till en praktisk kurs där vi tittar på skogs- och åkerbryns utformning, skötsel och nytta.

Enköping – onsdag den 30 september 2020
Härkeberga Bårskär 6, Enköping

Vi erbjuder två praktiska kurser i fält. Välj vid vilket tillfälle du deltar.   

Tid
10.00–15.00 avbrott för lunch och fika.

Program
Utformning av bryn, bryns biologiska nytta och skötsel av bryn diskuteras. Vi diskuterar kring bryn som gränsar mot såväl betesmark som åkermark.

Medverkande från Hushållningssällskapet
Frida Hedin, 0727-419 414, naturvårdsrådgivare
Olof Olsson, 076-778 40 38, skogsrådgivare 

Förtäring

Lunch och fika medtages av deltagarna själva.

Anmälan
Senast den 22 september till växeln på 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se. Uppge namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Max 20 deltagare enligt först till kvarn-principen. Aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och staten via Länsstyrelsen i Uppsala län.

Vi vidtar vett och etikett kring Covid-19

Vi tar ansvar för våra kollegor och kunder, därför hoppas vi på att inte deltagare kommer till träffen som känner sig förkyld eller har avvikande symptom. På träffarna håller vi avstånd till varandra. Vi visar hänsyn och hälsar inte på varandra fysiskt på något sätt. Behöver man nysa eller hosta görs detta i armvecket. Tack för visad hänsyn!