Mångfaldsanpassad skötsel av skogsbryn och andra trädmiljöer

Plats Uppsala
Datum och tid 5 april, 10-16

Kostnadsfri kurs finansierad genom EU:s landsbygdsprogram och Länsstyrelsen i Uppsala län.

5 april kl 10-16 i Uppsala.

Skogsbryn, holmar och andra trädmiljöer är betydelsefulla för mångfalden i jordbrukslandskapet.

Vilka värden finns här?

Hur sköts de?

Vilka maskiner/redskap är lämpliga att använda?

Heldag delvis på sal, delvis i fält där vi tittar på olika miljöer och hur de sköts.
Frågor till Olof Olsson, olof.olsson@hushallningssallskapet.se, 076-778 40 38

Anmälan: