Majsdag Önnestad

Plats Önnestad
Datum och tid 6 september, 9.00-13.00
Arrangör Skånska Vallföreningen, SLU, HIR Skåne AB och Hushållningssällskapet Skåne

Välkommen till Hushållningssällskapet Skånes Majsdag den 6 september!

Vi inleder med registrering, gruppindelning och fika kl. 9.00 och sen ger vi oss ut i intilliggande majsfält.
Därefter bjuds det på lunch.

Programmet täcker in stora delar av majsodlingen från sådd till skörd och utfodring.

Programpunkter

9.00 Registrering och fika

9.30 Välkommen, Hushållningssällskapet Skåne

Försöksvisning i grupper med 6 stationer
(20 min på varje station och 5 min förflyttning till nästa station)

  1. Presentation av majssorter, 3 sortföreträdare
  2. Presentation av majssorter, 3 sortföreträdare
  3. Svampsjukdomar i majs, Henrik Getzell HIR Skåne AB
  4. Holländsk majsodling, Ugerup Engineering
  5. Majs i foderstaten, IQ-Foder Yngve Tjörnbo
  6. Viltskador, SLU, Hushållningssällskapet Skåne, finansierat av Kristianstadsstiftelsen

12.15 Lunch

Plats: se karta (Källunda gård, norr om väg 21)

Anmälan är nu stängd.

Har du frågor kontakta Birgitta Larsson, birgitta.larsson@hushallningssallskapet.se eller tel. 010-476 20 21.

Arrangörerna Skånska Vallföreningen, SLU, HIR Skåne AB och Hushållningssällskapet Skåne hälsar alla hjärtligt välkomna!

Finansiärer: Kristianstadsstiftelsen och Kristianstads försöksring.
Aktiviteterna är delfinansierade av EU medel via Jordbruksverket.