Majsdag på Helgegården 2021

Plats Skepparslöv, Kristianstad
Datum och tid 8 september, 9.00
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne, Skånska Vallföreningen, Skånesemin, SLU, HIR Skåne

Välkommen till årets majsdag med program som täcker stora delar av majsodlingen, från sådd till skörd.

Vi inleder med registrering, gruppindelning och förmiddagsfika kl. 9.00 sen ger vi oss ut i intilliggande majsfält. Därefter bjuds det på lunch. Dagen avslutas med en maskindemonstration.

Inbjudan och detaljprogram»

Anmäl dig senast den 31 augusti till birgitta.larsson@hushallningssallskapet.se eller 010-476 20 21

 

Arrangörer: Skånska Vallföreningen, Skånesemin, SLU, HIR och Hushållningssällskapet Skåne
Finansiärer: Kristianstadsstiftelsen, Gottfrid Warholms donationsfond, Gunnar Jönssons fond.

Aktiviteterna är delfinansierade av EU medel via Jordbruksverket.