Majsdag på Helgegården – FULLBOKAT

Plats Skepparslöv, Kristianstad
Datum och tid 3 september, 10-12 alt. 13.45-15-45
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

Välkommen till årets Majsdag på Helgegården den 3 september!

Vi bjuder på ett digert program med flera viktiga punkter om hur  man uppnår en lönsam majsodling, från sådd till skörd.

Programpunkter

  • Sortförsök – vilka nya majssorter är på gång? Hör det senaste om majssorterna från sortföreträdarna och ställ dina frågor direkt till dem.
  • Gödsling, etablering, fågelskador – Här visar vi några projekt som vi själva har arbetat med under åren 2019 och 2020. Vi tittar på försök som belyser fosforgödsling i majsodlingen. Därtill diskuterar vi vad man kan göra för att minimera fågelskadorna med bl.a. betning och djupare sådd. Vi tar också upp varför uppkomsten blev luckig i vissa fält våren 2020.
  • Modeller för att beställa skördetidpunkt. Kan satellitdata vara ett hjälpmedel? Projekt och modeller från SLU presenteras.
  • Bevattningsteknik. Visning av centerpivot-system. ”Live-visning” av Hushållningssällskapets nya bevattningssystem med möjlighet till behovsanpassad bevattning.
  • Ogrässtrategier – visning av ogräsförsök samt diskussion om vad vi har för nytt i verktygslådan för att bekämpa ogräsen i majsen.

För att kunna genomföra dagen på ett coronasäkert sätt har vi i år två visningstillfällen, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Vid varje visningstillfälle finns det ca 35 platser så vänta inte med att anmäla er!

Visningstillfälle 1: kl. 10:00-12:00, avslutning med lunch kl. 12:00 FULLBOKAT

Visningstillfälle 2: kl. 13:45-15:45, start med lunch kl. 13:00 FULLBOKAT

Vi bjuder på coronasäker och fältmässig lunch!

Samling sker på Helgegårdens parkering där registrering och gruppindelning sker därefter ger vi oss ut i intilliggande majsfält.

Adress: Skepparslövsvägen 258, 291 92, Kristianstad

Välkomna!