Majs i Värmland – odling och utfodring, del 2

Plats Ölme Kristinehamn
Datum och tid 14 juni, 14 - 16

 

Majs i Värmland – odling och utfodring, del 2

Nyfiken på odling av majs?
Majs är en relativt okänd gröda att odla i Värmland. Fältvandringen delas upp på två tillfällen, del 1 vid skörd och del 2 i juni, för att täcka upp två av de kritiska momenten med majsodling – ogräshantering och att skörda vid rätt tillfälle.

Fältvandring 14 juni, kl 14 – ca 16
med Jonas och Lars Virén Trefors Gård, Ölme Kristinehamn som odlat majs i många år. I år är det första majsåret på det skifte vi ska besöka. Vi diskuterar vilka sorter som passar i Värmland, odlingsaspekter som etablering, gödsling, ogräshantering och skadebekämpning. Majsen är känslig för konkurrens till en början eftersom den utvecklas långsamt. För att lyckas med majsodling krävs därför att man har en bra strategi för ogräsbekämpning.

Vi samlas på Väse Rasta och åker kl 14 gemensamt ut till majsfältet.

Medverkande: Rådgivare från Hushållningssällskapet Västra: Svante Andersson växtodlingrådgivare i Skara och Anna Hultgren lantbruksdjursrådgivare i Karlstad.

Inbjudan i pdf (utskriftsvänlig) »

Kostnad: Kostnadsfri. Träffen finansieras genom landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen.
Frågor och Anmälan:  Senast 12 juni till Anna tfn/sms: 070-553 68 11. Mail: anna.hultgren@hushallningssallskapet.se