Lunchmöte om mångfald

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 23 januari, 11:30-13:30
Arrangör Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet Halland, Arbetsförmedlingen, Migrationverket

Välkomna till Lilla Böslid den 23 januari för ett lunchmöte om mångfald. I dagsläget finns det ca 200 nyanlända inskrivna hos Arbetsförmedlingen med bakgrund och erfarenhet inom jord- och lantbruk. Hur kan vi ta tillvara den kunskap och kompetens som finns hos nyanlända? Kan ökad mångfald öka jordbrukets konkurrenskraft?

På plats finns Arbetsförmedlingen, Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet Halland för att berätta om vilka förutsättningar som finns och hur det fungerar med exempelvis arbetspraktik, instegsjobb och lönebidrag.

För dig som lantbrukare innebär det stora möjligheter att utifrån ett mångfaldsperspektiv få stöd och insikt i mångfaldsarbete men även i rekrytering, anpassad efter dina behov och utvecklingsidéer. Lunchmötet genomförs som en del i projektet ”Det framtida lantbruket”.

När: 23 januari 11.30-13.30. Vi bjuder på lunch.
Var: Lilla Böslid, Hushållningssällskapet Halland
Anmälan: Senast den 18 januari till Håkan Eriksson, hakan.eriksson@hushallningssallskapet.se eller via sms 070-020 91 48.

För mer information om projektet:
kontakta Henrik Barth, Projektledare, Högskolan i Halmstad, 035-16 74 65 eller henrik.barth@hh.se

Varmt välkomna!