Luncha med Hushållningssällskapet Skåne

Plats Skepparslöv, Kristianstad
Datum och tid 11 december, 11.45-13.20
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

Behövs fosfor i startgivan i majs?

Majs är en gröda med hög tillväxt och stort näringsbehov och som odlas till foder till nötkreatur. Ofta tillförs stora mängder stallgödsel och eftersom majs vanligtvis odlas fler år på samma fält har många majsfält högt innehåll av fosfor (P). Trots höga P-klasser rekommenderas en startgiva av mineralfosfor vid majsodling.

Projektets innovationsidé är att behandla majsutsädet med en produkt som gör fosforn i marken tillgänglig för majsen i dess tillväxtsstart, alternativt beta utsädet med en fosforprodukt. Skulle det gå att ta bort startgivan finns det möjlighet att minska odlarens kostnad med 500 kr/ha och även minska risken för fosforläckage till omgivande vattendrag.

Välkommen!

Tisdagen den 11 december kl. 11.45 – 13.00, Helgegården i Skepparslöv, Kristianstad

Program

11.45 Lunch
12.15 Information från Hushållningssällskapet Skåne
12.20 Föredrag med Magnus Nilsson, ”Behövs fosfor i startgivan i majs?”
13.00 – 13.20 Diskussion och eftersnack för den som vill

Mötet är kostnadsfritt för medlemmar. Lunch till självkostnadspris á 100 kr (250 kr för icke medlemmar).

Anmäl dig senast den 5 december till Annika Jönsson, tel. 010-476 20 10, annika.jonsson@hushallningssallskapet.se

Se inbjudan>>