Lönsam betesdrift i lammproduktion

Plats Röke
Datum och tid 17 juni, 9.30-15.00
Arrangör HIR Skåne

Välkommen på en beteskurs hemma på gården hos Ingrid och Ola Dahlgren i Eljalt, Röke. De har ca 40 Gotlandstackor, och har precis byggt ett nytt stall för ca 60 tackor.

Målet med dagen är att lyfta fram hållbara system för betesdrift, där man genom betesplanering håller djuren friska och får bra tillväxt på sina lamm.

Djurhälsoveterinär Karin Lindqvist-Frisk kommer att vara med och prata om parasiter i praktiken, och om betesplanering, smittskydd och resistens.

Vi kommer även titta på olika betesstrategier med olika betesväxter samt diskutera hur ettåriga betesväxter kan komplettera betesvallarna eller betesmarkerna.

Efter lunch kommer det att demonstreras en mobil sorteringsanläggning som är importerad från Irland. Allt för att underlätta hantering av djur och att man verkligen genomför det man har planerat. Richard van der Poel, från Slättö Kvarn medverkar.

Plats: Ola Dahlgren, Eljalt 4151, Röke

Dag och tid: 17 juni kl 9.30-15.00

Program

Lunch till självkostnadspris.

Har du frågor kontakta Ingela Löfquist, 0708-94 53 51 ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Anmäl dig senast den 14 juni genom att fylla i formuläret nedan.