Välkommen på Lökkonferens

Plats Färjestaden
Datum och tid 31 januari, 12.00-

När: onsdag 31 januari – torsdag 1 februari.
Plats: Hotell Skansen Färjestaden, Öland.

Program onsdag 31 januari:

12.00-13.00:
Vi börjar med lunch kl. 12.00-13.00 på Hotell Skansen (deltagarna betalar själva).

13.00-13.15:
Introduktion.

13.15-14.00:
Lökmarknaden och nyttan av växtfysiologi (Onion markets and the importance of crop physiology), Dr. Peter Grauert, Concepta, Tyskland (föredrag på engelska).

14.00-14.45:
Mattrender i Sverige och så utvecklar vi branschen, Thomas Isaksson, projektledare. Livsmedelsutveckling i Sydost.

14.45-15.15:
Kaffe.

15.15-16.00:
Riskmoment och odlingsteknik i lökodlingen, både konventionellt och ekologiskt (Hazard management in onion production), Dr. Peter Grauert.

16.00-16.45:
En lökodlares erfarenheter av ekologisk frölöksproduktion, Magnus Alvelid, lantbrukare Öland.

17.00-18.00:
Sortvisning på Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, Sortföreträdarna medverkar.

19.00: Konferensmiddag

Program torsdag 1 februari:

8.00-8.45:
Trender och utveckling i lökproduktionen (Recent trend and developments in onion production), Peter Grauert.

8.45-9.15:
Erfarenheter av Buctril, demoförsök 2017, Oscar Hansson, HIR Skåne.

9.15-9.45:
Kaffe.

9.45-10.30:
Årets strategiförsök för att ersätta Stomp och Totril, Peter Hartvig, Århus universitet.

10.30-11.00: Hur går vi vidare med växtskyddsfrågorna, Agneta Sundgren, Jordbruksverket.

11.00-11.30:
Tillämpbar mekanisk/termisk ogräsbekämpning i lök, Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland AB.

11.30-12.00:
Skadedjur och sjukdomar på lök, (Remarks on pests and diseases), Dr. Peter Grauert.

Vi avslutar med lunch (deltagarna betalar själva).

Pris:
Konferensavgift 1000 + moms per person och dag, samt 325 kr + moms för middag på kvällen.

Plats: Hotell Skansen, Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden, tel 0485-305 30.
Boende bokas enskilt av varje deltagare, uppge Lökkonferans 2018.
Pris enkelrum från 1095 kr och dubbelrum från 1295 kr.

Anmälan:
senast tisdagen den 24 januari till Hushållningssällskapet i Kalmar,
tel 0480-156 70 eller till frans.johnson@hushallningssallskapet.se.
För frågor ring: Frans Johnson 070-605 67 55.

Välkommen!

Information i PDF-format finns här.