Lökkonferens 2018

Plats Färjestaden, Öland
Datum och tid 31 januari, 12.00
Arrangör Hushållningssällskapet

Dags för konferens i två dagar om lökodling.

Datum och plats

31 januari-1 februari på Hotell Skansen Färjestaden, Öland

Klicka här för program och information >>

Anmälan

Anmälan senast den 24 januari till Hushållningssällskapet i Kalmar, tel. 0480-156 70 eller till frans.johnsson@hushallningssallskapet.se