Lokala baljväxter, samverkan i hela värdekedjan

Plats Digitalt
Datum och tid 11 februari, 08.30-12.30
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne, SLU

Smart mat för mark, hälsa och klimat samt trygg livsmedelsförsörjning.

Webbinariet anordnas på initiativ av gruppen LoB-a-helhet (se nedan). Syftet med dagen är att nå ut till fler människor som är intresserade av den vision vi formulerat dvs ”I de flesta måltider, både ute och hemma, njuter människor goda smaker av lokalproducerade baljväxter”.

Tid: Torsdag 11 februari 2021 kl. 8.30–12.30 (anslutning möjlig från kl. 08.00)
Plats: Zoom (länk mailas ut vid anmälan)
Anmälan: Senast 8 februari 2021 via denna länk»
Avgift: Gratis, men anmälan krävs
Målgrupp: En bredd av deltagare med engagemang i ämnet
Frågor: Kontakta annika.jonsson@hushallningssallskapet.se, 0708-94 53 52
Detta webbinarium finansieras med medel från Partnerskap Alnarp.

Program

08.00 Webbinariet öppnar
Möjlighet till anslutning
08:30 Välkomnande och introduktion
Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet, Projektledare LoBa-helhet
09:00 Senaste nytt på baljväxtfronten – fyra innovationsprojekt runt förädling av svenska baljväxter
Fredrik Fogelberg, RISE
09:55 True prices – betalar du det verkliga priset på produkter du köper?
Föredrag om spännande skuggprissystem där konsumenten betalar marknadspriset för en produkt plus sociala och miljömässiga kostnader. (Föredraget är på engelska)
Willy Baltussen, Wageningen Economic Research (Holland)
10:15 Fair prices – har du förutsättningar att få ett rättvist pris för det du producerar?
Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet & Clementine Antier, Université catholique de Louvain (Belgien)
11:40 Utmaningar och möjligheter i baljväxtodling – hur mycket baljväxter kan vi odla?
Georg Carlsson, SLU Alnarp
12:10 Vidare steg, summering och avslutning
12:30 Dagen avslutas

På sikt önskar vi utöka vårt nätverk med fler deltagare som bidrar med sin egen kreativitet och aktion så att vi tillsammans kan uppnå visionen.

Bakgrund

LoB-a helhet står för Lokala Baljväxter – Aktörsamverkan i hela värdekedjan. Gruppen är sammansatt för att ge en bredd av aktörer med intresse för ökad lokal baljväxtproduktion och konsumtion. Vi startade under 2018 och enades om en 10-årsvision och tillhörande mission (innercirkel och yttercirkel i illustrationen nedan). Vi har genomfört många lyckade aktiviteter. För att nå visionen till 2028 inser vi att vi behöver bli fler om drar i samma riktning.

Målet med dagen är att många olika kategorier ska delta t ex: odlare/lantbrukare, små och medelstora företag i hela övriga livsmedelskedjan, restauranger/kockar, ideella föreningar för t ex konsumenter, miljö, hälsa, forsknings- och rådgivningsorganisationer, informatörer/journalister, offentlig sektor av betydelse för offentliga måltider. Programmet kommer att
innefatta möjlighet till dialog och inte bara föredragningar. Det är därför önskvärt att alla deltar under hela webbinaret.

Efter webbinariet finns möjlighet att anmäla intresse för att ansluta sig till det utökade nätverk, bidra till nyhetsbrev och delta vid kommande evenemang.