Logårdsdagen 2022

Plats Grästorp
Datum och tid 21 juni, 10-18
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

Välkommen till återstarten av LOGÅRDSDAGEN

Tisdagen den 21/6 kl. 10-18 2022

Den 21 juni 2022 återstartar Hushållningssällskapet Västra Logårdsdagen på vår försöksgård Logården strax utanför Grästorp.
Mellan kl. 10-18 erbjuder Hushållningssällskapet Västra ett digert program med visningar av olika försök och vårt jordartslab, som är Sveriges enda ackrediterade.

Vi kommer också ha ett antal lokala utställare som förevisar sina produkter. Vi kommer också erbjuda föreläsningar inom aktuella frågor inom hela Hushållningssällskapet Västras breda kompetensområde, passande såväl spannmålsodlare som företag med fokus på mjölk och kött.

 

Planerade föredrag och förevisningar

·         Aktuellt i spannmåls och rapsodling

·         Fokus vall för lönsamheten på djurföretag

·         Vägar för ökad lönsamhet i köttproduktionen

·         Dränering – en nödvändighet för produktion

·         Bygg och investeringstankar – konkreta råd

·         Nya Landsbygdsprogrammet – Hu r blir det

·         Markkartering.se – Optimera när gödseln är dyr

·         Generationsskifte, sälja gården eller arrendera?

·         Grönsaksodling som en del av lantbruket

Notera dagen i almanackan och Varmt Välkomna!