Livsmedelshygien – webbkurs

Datum och tid 9 mars, 13.00–17.00
Arrangör HS Konsult

Tisdagen den 9 mars klockan 13.00–17.00 är du välkommen på en webbkurs i livsmedelshygien.

Smakprov ur kursinnehållet

• Säker och redlig livsmedelsproduktion

• Matförgiftning, smitta, smittkällor

• Personlig hygien

• Ansvar, spårbarhet och märkning

• Egenkontroll med HACCP. Kritistka punkter i tillverkningsflödet.

Pris 

Kostnad 2 000 kronor, exklusive moms, faktureras. Kursintyg efter godkänd kurs.

Anmälan
Senast den 5 mars via länken eller till AnnaKarin Landin, annakarin.landin@hushallningssallskapet.se.
Observera att antalet platser är begränsat.