Likviditetsplanering och budgetering

Datum och tid 11 november, 18.00–20.00
Arrangör HS Konsult AB

Målet med utbildningen är att du ska kunna hantera likviditetssvängningar bättre, utveckla företaget, samt använda budgetering som ett beslutsunderlag.

På kursen går vi igenom hur man kan använda likviditetsbudgeten för att bättre hantera likviditetsproblem. Du kommer att få pröva att göra en egen likviditetsbudget för kommande år. En bank medverkar och berättar vilka kalkyler och nyckeltal de använder för att kunna hjälpa lantbrukaren med en investering.

Tid

Den 11 och 17 november 2021, 18.00–20.00.

Kursavgift

500 kronor, exklusive moms. 

Medverkande från Hushållningssällskapet

Carl Filip Trolle-Hjälte, 072-092 16 26,  ekonomirådgivare
Ingela Bengtsdotter, 072-092 16 22, ekonomirådgivare

Medverkande gäst
Representant för en bank.

Anmälan
Senast 9 november via https://bit.ly/2YNGD5N

Kursen är delfinansierad av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.