Likviditetsplanering och budgetering

Datum och tid 15 mars, 18.00–20.00
Arrangör HS Konsult AB

Målet med utbildningen är att du ska kunna hantera likviditets-svängningar bättre, utveckla företaget, samt använda budgetering som ett beslutsunderlag. Välkommen!

Likviditeten är ett återkommande problem för de flesta lantbrukare. På kursen går vi igenom hur man kan använda likviditetsbudgeten för att bättre hantera likviditetsproblem. 

Du kommer att få pröva att göra en egen likviditetsbudget för kommande år. En bank medverkar och berättar vilka kalkyler och nyckeltal de använder för att kunna hjälpa lantbrukaren med en investering.

Tid
Måndag 15 och 22 mars 2021, 18.00–20.00.

Kursavgift
500 kronor, exklusive moms. 

Medverkande från Hushållningssällskapet

Cattis Eke-Göransson, ekonomirådgivare
Leif Karlsson, ekonomirådgivare
Ingela Bengtsdotter, ekonomirådgivare

Medverkande gäst
Representant för en bank.

Anmälan
Senast 10 mars via länken eller till Ingela Bengtsdotter, 0155-19 04 32,
ingela.bengtsdotter@hushallningssallskapet.se

Kursen är delfinansierad av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.