Likviditetsplanering och budgetering

Plats Valfri
Datum och tid 14 januari, 18.00–20.30
Arrangör HS Konsult AB

Målet med utbildningen är att du ska kunna hantera likviditets-svängningar bättre, utveckla företaget, samt använda budgetering som ett beslutsunderlag. Välkommen!

Likviditeten är ett återkommande problem för de flesta lantbrukare. På kursen går vi igenom hur man kan använda likviditetsbudgeten för att bättre hantera likviditetsproblem. 

Du kommer att få pröva att göra en egen likviditetsbudget för kommande år. En bank medverkar och berättar vilka kalkyler och nyckeltal de använder för att kunna hjälpa lantbrukaren med en investering.

Tid
Torsdag 14 januari och torsdag 21 januari 2021, 18.00–20.30.

Kursavgift
500 kronor, exklusive moms. 

Medverkande från Hushållningssällskapet
Cattis Eke-Göransson, ekonomirådgivare
Leif Karlsson, ekonomirådgivare
Ingela Bengtsdotter, ekonomirådgivare

Medverkande gäst
Representant för en bank.

Anmälan
Senast 10 januari via länken eller till
Ingela Bengtsdotter, 0155-19 04 32,
ingela.bengtsdotter@hushallningssallskapet.se

Kursen är delfinansierad av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.