Ledarskapskurs

Plats Kalmar
Datum och tid 19 februari
Arrangör Hushållningssällskapet

Onsdagen den 19 februari erbjuder vi en endags ledarskapskurs för lantbrukare och företagare i de gröna näringarna i Hushållningssällskapets lokaler. Syftet med kursen är att inspirera och öka intresset för ledarskap och dess betydelse för ett framgångsrikt och lönsamt företagande.

Under dagen ges smakprov från Ledarpraktikan – ett kurskoncept om konsten att leda sig själv, sina medarbetare och sin organisation, och även från Lean Lantbruk. Kursen delfinansieras av Jordbruksverket. Sista anmälningsdag är onsdagen den 12 februari till info.h@hushallningssallskapet.se eller 0480-156 70. Kostnad 1500kr.

Agenda för dagen:

 • Syfte med dagen
 • Presentationsrunda
 • Inledning och framgångsfaktorer
 • Fika
 • Självledarskap och ledarskap i balans
 • Lunch med övning
 • Kommunikation och ledarstilar
 • Fika
 • Utvecklande ledarskap och summering

Dagen ska:

 • Inspirera
 • Öka intresset för ledarskap
 • Motivation till utveckling
 • Fått kännedom om självledarskapets betydelse
 • Aha upplevelser!

Ökad kunskap och större intresse av att ledarskapets betydelse, vilket på sikt ska leda till effektivare, lönsammare och attraktivare företag!

 

Frågor: Inga-Lill Bergfors 0709-45 87 28