Ledarpraktikan

Plats Stuvenäs
Datum och tid 20 oktober
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i samarbete med Växa Sverige

Utvecklas i rollen som ledare

-Utbildning, bollplank och coaching i ledarskapsfrågor!

Ledarpraktikanutbildningen baseras på boken “Ledarpraktikan” och bygger på tre träffar med enskild coachning mellan träffarna.

Utbildningen startar i Kalmar 20-21 oktober

Anmälan till Inga-Lill Bergfors 070-945 87 28

Läs hela inbjudan här