Lean i mitt företag – vad innebär det? Inspirationsträffar i Skåne

Plats Höganäs
Datum och tid 15 januari, 8:30-11:30
Arrangör HIR Skåne/Lean lantbruk

Vill du få en tydligare bild av vad Lean Lantbruk är och hur det fungerar att arbeta med lean i praktiken? Passa på att gå på en av våra kostnadsfria träffar.

Du får träffa en leancoach och en lantbrukare som har genomfört Lean lantbruks 18-månaders program. Ta del av deras erfarenheter, få konkreta exempel, ställ frågor och fika tillsammans. Notera! Nu kan också företag med färre än fyra sysselsatta delta.

Plats: Steglinge AB, Steglingevägen 79, Höganäs.

Anmälan senast den 13 jan. 2016

Frågor och anmälan till Anna Larsen, tel. 0708-16 10 24 eller anna.larsen@hushallningssallskapet.se

Leanarbete är att minska slöserier och effektivisera produktionen genom enkla och smarta lösningar. Lean är ett sätt att tänka och att arbeta strukturerat med förbättringar, delaktighet och problemlösning i företaget. Lean går inte ut på att arbeta snabbare eller att göra stora investeringar. Lean Lantbruk passar för lantbruksföretag med eller utan djur, plantskolor, trädgårdsföretag eller lantbruksföretag med förädling. Målet är ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Varmt välkommen!