Lära genom att göra – inriktning Mejeri | Lantraser – från hage till mage

Plats Svedjan ost
Datum och tid 15 januari, 09.30-16.00

Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Ett viktigt skäl är att förhindra vidare förlust av husdjursgenetiska resurser, säkra förutsättningarna för en framtida livsmedelsproduktion samt trygga det kulturarv som våra husdjursraser utgör.

Nu går vi vidare med nästa del i projektet Lantraser – från hage till mage. Den här gången lär vi oss att ta hand om mjölken och följa dess förvandling till ost.

PROGRAM
09.30-16.00 Heldagsaktivitet
Workshop där deltagarna själva får prova på förädling av mjölk. I kursen ingår både teori och praktik. Diskussioner och erfarenhetsutbyte om tekniker, utrustning, produktutveckling, marknad, försäljning med mera.

Kursledare: Pär Hellström, Svedjan ost.

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 1 200 kr för detta tillfälle. Kostnad för mat tillkommer. Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att
ha förtur.

Anmälan till: Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, 070-343 42 54 eller helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se senast 28 december
Max 10 deltagare, företräde har projektdeltagare som anmält sig till hela kursserien.