Lantrasprojektet: Studieresa

Plats Västerbotten
Datum och tid 15 juni, 09.00-16.00
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Vi gör en gemensam studieresa till några företag som har lantraser som en del i sin affärsidé. Djurhållare som även förädlar eller företag som förädlar andras produkter.

Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Ett viktigt skäl är att förhindra vidare förlust av husdjursgenetiska resurser, säkra förutsättningarna för en framtida livsmedelspro-duktion samt trygga det kulturarv som våra husdjursraser utgör.

Anmälan till: Helene Skogqvist, Rådgivare Häst och Får, Hus¬hållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-343 42 54 | 0923-121 86 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Anmälan senast den 5 juni

Inbjudan som PDF.