Lantraser – från hage till mage: Studiebesök på Forslundagymnasiet

Plats Umeå
Datum och tid 18 maj

Lördag den 18 maj åker vi runt för att se hur andra gör! Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Ett viktigt skäl är att förhindra vidare förlust av husdjursgenetiska resurser, säkra förutsättningarna för en framtida livsmedelsproduktion samt trygga det kulturarv som våra husdjursraser utgör.

09.30 Vi startar från Hushållningssällskapets kontor i Umeå (Verkstadsgatan 24), för gemensam avresa till Forslundagymnasiet

10.00 Catarina Ottosson berättar om Forslundagymnasiets Ryafår.
Uppfödning, slaktvikter och avelsmål samt besök i fårhuset.

Utegrisar, skötsel och uppfödning, Camilla Jonsson, Järvtjärns utegrisar.

~13.00 Vi besöker Glassbonden i Västra Selet, tillverkning av glass från gårdens SKB kor.

Vi äter medhavd lunch med produkter från bl. a. Järvtjärns utegrisar.

PRIS 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser.

ANMÄLAN senast 13 maj till Helene Skogqvist, Rådgivare häst och får, Hushållningssällskapet, 070-343 42 54 | 0923-121 86 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se