FRAMFLYTTAT: Lantraser – från hage till mage: Lära genom att göra Mejeri

Plats Luleå
Datum och tid 17 april, Framflyttat
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Nästa del i projektet Lantraser – från hage till mage, där vi lär vi oss att ta hand om mjölken och följa dess förvandling till ost, flyttas fram till hösten. Nytt datum meddelas senare.

Samtliga kurstillfällen i Norr- och Västerbotten.