Lantraser – från hage till mage: Lära genom att göra kött och chark

Plats Hansens Chark
Datum och tid 26 april, 09.30-16.00
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Nu går vi vidare med nästa del i projektet Lantraser – från hage till mage. Den här gången lär vi oss att ta hand om och vidareförädla köttet från lantraserna.

PROGRAM

09.30-16.00 Heldagsaktivitet
Diskussioner och erfarenhetsutbyte om köttkvalité, tekniker, utrustning, produktutveckling, marknad, försäljning etc.
Workshop där deltagarna själva får prova på förädling av lantrasprodukter.
• Att tillverka korv av råvara från Lantraser, ex. vis från Lin¬derödssvin, får och lamm samt SKB
• Köttkvalité hos Lantraser, slaktmognad, mindre slaktkropp, magrare?
• Testa flera olika smakkombinationer

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 1 200 kr exkl. moms för detta kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (600 kr för övriga tillfällen). Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.

Anmälan till: Helene Skogqvist, Rådgivare Häst och Får, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-343 42 54 | 0923-121 86 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Inbjudan som PDF.

Samtliga kurstillfällen i Norr- och Västerbotten.